info@janklovicsugyved.hu
+3620 806 16 06

Testi sértés

Testi sértés

Testi sértés > büntető ügyvéd – Tel.: +3620 806 1606 – dr. Janklovics Ádám ügyvéd, Budapest

Testi sértéssel vádolják Önt? A testi sértés személy elleni bűncselekmény! A testi sértés büntetési tétele 8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

Testi sértés ügyvéd, büntető ügyvéd

Ha Ön ellen büntetőeljárás indult testi sértés elkövetése miatt, javasoljuk, hogy minél hamarabb forduljon Ügyvédi Irodánkhoz, hogy hatékony védelmet nyújthassunk Önnek és így mérsékelni tudjuk a testi sértésre kiszabható büntetési tételt.

Ne várja meg, míg olyan helyzetbe kerül, amikor nem tudja magát megvédeni a felkészült hatósággal szemben!

 

Testi sértéssel vádolják Önt vagy hozzátartozóját? Forduljon hozzánk!

Testi sértéssel kapcsolatos ügyekben a tapasztal védőügyvéd szerepe kulcsfontosságú! Miért minket válasszon? Bonyolult büntetőjogi ügyekben is otthonosan mozgunk, hiszen a büntetőjogra specializálódtunk és ezen a területen sokéves tapasztalattal bírunk.

Erősségeink, amelyek munkánk alapját képezik, vitathatatlanul hozzájárulnak büntetőjogi sikereinkhez:

 • kimondottan büntetőjogra és közlekedési jogra szakosodtunk,
 • gyorsan, késlekedés nélkül intézkedünk testi sértéssel kapcsolatos ügyében,
 • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a felkészült hatóságokkal szemben,
 • minden eljárási cselekményen részt veszünk,
 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a testi sértés ügyének védekezését,
 • testi sértés esetén felkutatjuk az összes lehetséges mentő körülményt,
 • megírjuk Ön helyett a beadványokat, kérelmeket,
 • igazságügyi szakértők segítik a munkánkat,
 • az ügymenet kiszámítható és előre tervezhető,
 • folyamatos kapcsolattartás, és tájékoztatás, soron kívüli konzultáció,
 • kapcsolattartás a hozzátartozókkal (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás alatt)!

 

Testi sértés: Nézzünk egy konkrét esetet!

A sértett barátaival sétált, amikor találkozott az általa korábban ismert vádlottal és az ő társaságával.  A vádlott kérdőre vonta a sértettet egy korábbi nézeteltérésük miatt. Ebből szóváltás alakult ki, majd a vádlott két alkalommal tenyérrel pofon vágta a sértettet, majd ököllel is legalább három alkalommal megütötte az arcát és az orrát. A sértett ezt követően védekezésül az arca elé emelte a kezeit, amikor a vádlott ismételten ököllel ütést mért a fejére, azonban ez az ütés a sértett jobb kezét találta el. A sértett bántalmazásának az vetett véget, hogy vádlott egyik ismerőse a vádlottat elhúzta a sértettől. A bántalmazás következtében a sértett az orrcsont lényeges elmozdulása nélküli ferde orrtörést, melynek gyógytartama 8 napon túli, ténylegesen gyógytartam három hét.  Ezen túlmenően a sértett a jobb kéz II. és III. ujj törését szenvedte el, mely 4 hét alatt gyógyul meg.

 

Ki követ el testi sértést?

A hatályos magyar jogszabály szerint testi sértés vétségét vagy bűntettét az követi el, aki más testi épségét vagy egészségét sérti.

A hatályos törvény így fogalmaz:

164. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.

(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi sértés vétsége miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű testi sértést

a) aljas indokból vagy célból,

b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére, illetve

c) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére

követik el.

(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a könnyű testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz.

(6) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a súlyos testi sértést

a) aljas indokból vagy célból,

b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére,

c) a bűncselekmény el hárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére,

d) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozva,

e) különös kegyetlenséggel

követik el.

(7) Aki a (3) vagy (6) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(8) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy halált okoz.

(9) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt

a) a (3) bekezdésben meghatározott esetben egy évig,

b) a (6) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben három évig,

c) életveszélyes sérülés okozása esetén egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(10) A (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.

 

A bűncselekmény sértettje

A bűncselekmény elkövetési tárgya az emberi test épsége és egészsége. Az emberi test épsége azt jelenti, hogy az emberi test szervei helyesen működnek és a sejtektől egészen az életfontosságú szervekig sértetlenek. Az egészség a testet alkotó anatómiai és biológiai szervek és egységek helyes funkcionálását jelenti.

Büntetőjogi értelemben a testi épség és egészség az a fizikai és szellemi állapot, amelyben a sértett az ellene elkövetett bűncselekményt megelőzően volt. Ez azt jelenti, hogy a beteg vagy a sérült személy testi épségét, egészségét ugyanúgy védi a törvény, hiszen a negatív változást a korábbi állapotához képest kell vizsgálni.

 

Könnyű testi sértés és súlyos testi sértés elhatárolása

A könnyű testi sértést és a súlyos testi sértést gyógytartam hossza alapján határolhatjuk el egymástól. Minden esetben orvos szakértőnek kell megállapítania, hogy a sérülés mennyi idő alatt gyógyul meg.

Könnyű testi sértésről beszélünk, ha a sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, viszont már súlyos testi sértésről van szó abban az esetben, ha a sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul.

 

Testi sértés: Mikor vétség és mikor bűntett?

A könnyű testi sértés és a gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség, a szándékosan elkövetett súlyos testi sértés bűntett.

 

A testi sértés büntetése

A testi sértés büntetésének kiszabásánál vannak bizonyos minősítő körülmények, mely alapján súlyosabb ítélet irányába tolódhat el a büntetés. Ilyen eset az aljas indok vagy cél. További minősítő körülmény az is, ha a sértés maradandó fogyatékosságot okoz, ez lehet pl. egy testrész elvesztése, de lehet a test maradandó esztétikai elváltozása is.

A testi sértés ugyancsak minősített esetté válik, ha a testi sértés krónikus betegséget eredményez, meglévő betegséget súlyosabbá tesz, de súlyos testi sértés esetén lehet minősítő tényező lehet a különös kegyetlenség.

Testi sértés esetén további minősítő körülmény lehet az életveszély okozása. Abban az esetben, ha a testi sértés életveszélyt, vagy halált okoz, a testi sértés büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

 

A testi sértés elkövetési magatartása: a testi bántalmazás és az egészségsértés

A bűncselekmény elkövetési magatartása mind a könnyű testi sértés, mind a súlyos testi sértés esetén is kettős, a testi bántalmazás és az egészségsértés. A kettő között ok- okozati összefüggésnek kell lennie.

A testi bántalmazás módja bármilyen lehet, a lényeg az, hogy testen vagy annak egy részén nyomokat visszahagyó sérülést vagy betegséget eredményezzen.  Könnyű testi sértés esetén elegendő ehhez egy pofon is, vagy egy jól irányzott rúgás.  Az egészségsértés a magatartással okozati összefüggésben létrejött betegséget öleli fel.

A könnyű és a súlyos testi sértés a sérülés vagy betegség bekövetkeztével válik befejezetté.

 

A testi sértés közös elkövetése

A testi sértés bűncselekmény elkövetője bárki lehet. Bírósági tapasztalataink alapján látjuk, hogy a közös elkövetés esetén a problémát általában az szokta jelenteni, ha súlyosabb eredmény következik be, és nem állapítható meg, hogy az elkövetők közül kinek a magatartása idézte ezt elő.

Így például együttesen rugdossák a földön fekvő sértettet, aki sorozatos bordatörésével hónapokig beteg és szemének elvesztése miatt maradandó fogyatékosságot is szenved. Ekkor a bíróság a szándék- és akarategység fennállta esetén az elkövető konkrét személyétől függetlenül a súlyosabb minősítés körében társtettesként ítéli el az elkövetőket.

A könnyű testi sértés és a súlyos testi sértés szándékosan elkövetett bűncselekmények, míg a súlyos testi sértés gondatlanságból is megvalósulhat.

Itt fontos megjegyezni, hogy a szándéknak nemcsak a testi bántalmazásra, hanem a sérülés okozására is ki kell terjednie. Például egy karate edzés alkalmával okozott sérülésért nem felel az elkövető, amennyiben a sporttevékenységre vonatkozó szabályokat betartotta, továbbá szándéka nem a testi sértés kiváltására irányult.

 

Testi sértéssel vádolják Önt?
Kérje büntető ügyvéd segítségét!

dr. Janklovics Ádám ügyvéd, Budapest

Tel.: +3620 806 1606