info@janklovicsugyved.hu
+3620 806 16 06

Fiatalkorú elkövetők

Fiatalkorú elkövetők

Fiatalkorú elkövetők védőügyvédje – Tel.: +3620 806 1606 – dr. Janklovics Ádám ügyvéd, Budapest

Fiatalkorú hozzátartozóját büntetőeljárás alá vonták? Esetleg fiatalkorú elkövetőként büntetőeljárást indítottak Ön ellen?

Fiatalkorú elkövetők védőügyvéd, büntető ügyvéd

Forduljon tapasztalt, a fiatalkorúak védelmében alapos szakértelemmel bíró Ügyvédi irodánkhoz! A fiatalkorúak védelme különleges körültekintést igényel, bízza ezt a feladatot a dr. Janklovics Ádám ügyvédre.

Fiatalkorú elkövető hozzátartozójaként attól tart, hogy

 • fiatalkorú hozzátartozója számára a büntetőeljárás elhúzódhat,
 • előzetes letartóztatás kényszerintézkedése esetén lehetetlenné válik a kapcsolattartás,
 • fiatalkorú hozzátartozója – védekezési jogait nem ismerve – olyan beismerő vallomást tehet, amely később nem vonható vissza és amely miatt elítélhetik?

Fiatalkorú elkövetők védőügyvédjeként ránk biztosan számíthat, mert

 • gondosan kidolgozzuk a fiatalkorú gyanúsított védekezési stratégiáját,
 • az eljárást igyekszünk a jogintézmények alkalmazásával meggyorsítani, hogy az hamarabb befejeződjön,
 • ha a fiatalkorú elkövető előzetes letartóztatásba került, azonnal felvesszük vele a kapcsolatot,
 • fogvatartása esetén rendszeresen látogatjuk a fiatalkorú elkövetőt,
 • nyomozati szakaszban minden rendőrségi kihallgatáson jelen vagyunk a fiatalkorú elkövető mellett

 

Fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó büntető szabályok

Fiatalkorú elkövető fogalma

Mikor lesz a fiatalkorú gyanúsítottból vádlott?

Fiatalkorú elkövető védőügyvédje a nyomozati szakban

Fiatalkorú elkövető védőügyvédje a bírósági szakban

Fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási elvek

Büntetések, intézkedések fiatalkorú elkövetők esetében

Jogszabályok

Fiatalkorú elkövetők: Életkorok

 

Mit tegyen ha az Ön fiatalkorú hozzátartozóját, gyermekét büntetőeljárás alá vonták, vagy fiatalkorú elkövetőként büntetőeljárást indítottak Ön ellen?

Ha az Ön fiatalkorú hozzátartozóját, gyermekét büntetőeljárás alá vonták, teljesen jogos abbéli aggodalma hogy hozzátartozója olyan élethelyzetbe kerülhet, amelyben kilátástalannak tűnhet a védekezés.

Ha fiatalkorú elkövetőként büntetőeljárást indítottak Ön ellen, joggal tarthat attól, hogy nem tudja magát megfelelően képviselni, megvédeni a felkészült hatósággal szemben.

Javasoljuk, hogy mindkét esetben haladéktalanul vegye fel ügyvédi irodánkkal mielőbb a kapcsolatot, hogy megnyugtató, határozott védelmet tudjunk biztosítani hozzátartozójának és szakszerű tanácsokkal lássuk el Önt is.

 

Fiatalkorúak büntetőügyében válassza bizalommal Ügyvédi Irodánkat, mert

 • büntetőjogra és fiatalkorú elkövetők ügyeire specializálódtunk,
 • minden eljárási cselekményen részt veszünk,
 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a fiatalkorú elkövető védekezését,
 • felkutatjuk az összes lehetséges mentő körülményt,
 • megírjuk a beadványokat, kérelmeket,
 • folyamatos kapcsolattartás, és tájékoztatás,
 • soron kívüli konzultációk,
 • kapcsolattartás a hozzátartozókkal (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás alatt)!

 

Fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó büntető szabályok

A fiatalkorú bűnelkövetőkre speciális büntető szabályok vonatkoznak. Ügyvédi Irodánk teljes mértékben rendelkezik azon szakmai kompetenciákkal, amelyekkel ilyen esetekben feltétlenül szükségesek a hatékony védelemhez.

Fiatalkorúak esetében kötelező az ügyvéd, a védőügyvéd részvétele az egész büntetőeljárásban. Ügyvédi irodánk, mint a fiatalkorúak védőügyvédje bármely bűncselekmény esetén ellátja a fiatalkorú gyanúsított, vádlott védelmét!

 

Fiatalkorú elkövető fogalma

Fiatalkorú elkövetőnek az a személy tekintendő, aki a bűncselekmény elkövetésekor a tizennegyedik életévét már betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. Polgári jogi szempontból kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, kivéve, ha – érvényes – házasságot kötött.

Fiatalkorúak a leggyakrabban a következő bűncselekményeket követik el:

 • Lopás (bolti lopás, iskolai lopási cselekmények)
 • Garázdaság, csoportos garázdaság
 • Rablás, csoportos rablás
 • Testi sértés, súlyos testi sértés, testi sértés kísérlete
 • Magánokirat- hamisítás, vagy közokirat- hamisítás
 • Kábítószerrel visszaélés

 

Mikor lesz a fiatalkorú gyanúsítottból vádlott?

A fiatalkorú gyanúsított a vádemelés után válik vádlottá. De az ügyész a nyomozás befejezése után többféleképpen dönthet. A gyanúsított számára kedvező megoldás a nyomozás megszüntetése, kedvezőtlenebb a vádemelés. Az ügyész határozhat a vádemelés részbeni mellőzéséről vagy a vádemelés elhalasztásáról, illetve a közvetítői eljárásra utalásról. Ha azonban a vádemelés mellett dönt, a gyanúsított vádlottá válik.

 

Fiatalkorú elkövető védőügyvédje a nyomozati szakban

Fiatalkorú elkövető védőügyvédeként a nyomozati szakban a rendőrség előtt minden gyanúsított kihallgatáson részt veszünk a fiatalkorú gyanúsítottal együtt. A nyomozás során írásban, vagy szóban (pl. kihallgatáskor) a fiatalkorú bűncselekményével kapcsolatban indítványokat, észrevételeket teszünk. Az indítványok elsősorban bizonyítási cselekmények elvégzésére (pl. szakértő kirendelése, helyszíni szemle elvégzése, szembesítés, tanú meghallgatása) irányulnak. Minden kihallgatás előtt konzultáció keretében tájékoztatjuk a gyanúsítottat és a szülőket is!

 

Fiatalkorú elkövető védőügyvédje a bírósági szakban

Ügyvédi irodánk, mint a fiatalkorúak védőügyvédje a bírósági szakban is mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiatalkorú vádlottal szemben a legcsekélyebb kényszerintézkedésre, és szankcióra kerüljön sor, legyen szó lopás, rablás, garázdaság, csoportos garázdaság, kábítószer, testi sértés büntető ügyéről.

 

Fiatalkorúakra vonatkozó igazságszolgáltatási elvek

A fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel az intézkedés vagy büntetés megválasztásakor a fiatalkorú nevelését és védelmét kell szem előtt tartani.

 

Büntetések, intézkedések fiatalkorú elkövetők esetében

 • Szabadságvesztés
 • Elzárás
 • Közérdekű munka
 • Pénzbüntetés
 • Foglalkozástól eltiltás
 • Járművezetéstől eltiltás
 • Sportrendezvények látogatásától eltiltás
 • Kiutasítás
 • Mellékbüntetés: közügyektől eltiltás
 • Megrovás
 • Próbára bocsátás
 • Jóvátételi munka
 • Pártfogó felügyelet
 • Elkobzás
 • Vagyonelkobzás
 • Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele
 • Kényszergyógykezelés
 • Jogi személlyel szembeni intézkedések

 

=============

Jogszabályok

 • 1998. évi XIX. Törvény a büntetőeljárásról
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 • 2006. évi CXXIII. Törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői

tevékenységről

 • 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet a javítóintézetek rendtartásáról
 • 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat

tevékenységéről.

 

Fiatalkorú elkövetők: Életkorok

 • Gyermekkor 14. életévig (kivéve az 5 meghatározott bűncselekmény)
 • Fiatalkor (14-18. életév)
 • Felnőtt (18. életév után)
 • Fiatal felnőtt (18-21. életév)

A fiatalkorúakra alkalmazható jogszabályi specialitások akkor alkalmazhatóak, ha a bűncselekmény elkövetése fiatalkorúként történt (elbírálás lehet később).


Fiatalkorú hozzátartozója ellen büntetőeljárás indult?
Kérje büntető ügyvéd segítségét!

dr. Janklovics Ádám ügyvéd, Budapest

Tel.: +3620 806 1606