info@janklovicsugyved.hu
+3620 806 16 06

Közúti veszélyeztetés

Közúti veszélyeztetés > büntető ügyvéd – Tel.: +3620 806 1606 – dr. Janklovics Ádám ügyvéd, Budapest

Közúti veszélyeztetés elkövetésével gyanúsítják?

A közúti veszélyeztetés a közlekedési bűncselekmények közül a legsúlyosabb szándékos bűncselekmény, amit csak a jármű vezetője követhet el! A rendőrség a jogosítványt már az eljárás elején bevonja!

Az elkövető közúti közlekedésben részt vevő személyek járművezetők, gyalogosok és utasok életének, testi épségének és egészségét veszélyezteti.

A járművezető akkor valósítja meg a közúti veszélyeztetés bűncselekményét, ha szándékosan a közúti közlekedés szabályait megszegi. Ez tipikusan aktív cselekvéssel, valósítható meg.

Veszélyeztető magatartásnak minősül, ha mellettem közlekedőt leszorítom, hírtelen ok nélkül nagy erővel lefékezek.

A tényállás megállapíthatósága szempontjából annak van jelentősége, hogy a vezető szabályszegése és a bekövetkező eredmény, azaz a veszélyhelyzet között ok-okozati összefüggés álljon fenn.

A bűncselekmény akkor kerül kísérleti stádiumba, amikor a járművezető a közúti közlekedési szabály megszegésének kifejtését megkezdi, de más személy vagy személyek élete, testi épsége még nem kerül közvetlen veszélybe.

A közúti veszélyeztetés úgynevezett materiális bűncselekmény befejezetté az alapeseti eredmény megvalósulásával válik. Az eredmény olyan közvetlen veszélyhelyzet, amelyben a veszély a sérelem bekövetkezésének a nagyobb valószínűséget is meghaladó mértéke, egyben a sérelem bekövetkezésének a bizonyossággal határos volta. A közvetlen veszély mindig a sérelem bekövetkezésének nyombani lehetőségét jelenti, azaz helyzetre és személyre konkretizált.

A minősített esetek megállapíthatóságához az elkövetési magatartásnak az alapeseti veszélyeztető eredményen túl a további testi sértő eredménnyel is ok-okozati összefüggésben kell állnia. Tehát súlyosabb a büntetés ha az elkövető a veszélyeztető magatartásával másnak vagy másoknak súlyos testi sértést, maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, halált, vagy kettőnél több ember halálát okozza.

Közúti veszélyeztetéssel vádolják Önt?
Kérje közlekedési ügyvéd segítségét!

dr. Janklovics Ádám ügyvéd, Budapest

Tel.: +3620 806 1606